جملات ارزشمند، آ ف هیتلر؛ قانون مثل تار عنکبوت می ماند فقط ات کوچک را شکار میکند

درخواست حذف این مطلب
قانون مانند تار عنکبوت می ماند فقط مگس ها و ات کوچک را شکار میکند... آ ف هیتلر ما را در تلگرام همراهی کنید